Els preus de les matèries primeres a curt termini continuen sent elevats, però la manca de suport a mitjà i llarg termini
A curt termini, els factors que afavoreixen els preus de les matèries primeres continuen vigents. D’una banda, va continuar l’entorn financer fluix. D'altra banda, els colls d'ampolla de l'oferta continuen afectant el món. No obstant això, a mitjà i llarg termini, els preus de les primeres matèries s’enfronten a diverses limitacions. En primer lloc, els preus dels productes bàsics són massa alts. En segon lloc, les restriccions del costat de l'oferta s'han anat suavitzant gradualment. En tercer lloc, les polítiques monetàries a Europa i als Estats Units s’han normalitzat gradualment. En quart lloc, l’efecte d’assegurar l’oferta i estabilitzar els preus de les matèries primeres nacionals s’ha anat publicant gradualment.


Hora de publicació: 05-02-2021